ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА “ФИЗИОГНОЗИС” ЕООД

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.PHYSIOACADEMY.ORG

„Физиогнозис“ ЕООД (ЕИК 203376611, „Физиогнозис„, „ние“ или „нас„) е администратор на Вашите лични данни, които получава от Вас във връзка с: (i) Вашите записвания за курсове на обучения, обявявани в интернет страницата и организирани от нас – www.physioacademy.org („Интернет страницата„), (ii) използването на Интернет страницата, и (iii) ползването на социални мрежи, чрез които ние популяризираме нашата дейност.

Ние обработваме и лични данни, които получаваме от Вас при записване за курс на обучение, обявен на Интернет страницата и организиран от трето лице, както е описано в настоящата Политика за защита на личните данни („Политиката„).

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ, ЗАЩО И ЗА КОЛКО ВРЕМЕ ГИ ПАЗИМ?

Курсове на обучение, организирани от Физиогнозис

За да се регистрирате за курс на обучение, обявен в Интернет страницата и организиран от нас, Вие трябва да ни да ни се обадите по телефон или да ни изпратите  съобщение чрез имейл или като използвате контактната форма в Интернет страницата в раздел „Контакти“. Във Вашето съобщение трябва да посочите следните Ваши лични данни: име, фамилия, имейл адрес и телефон за контакт. Тези данни са ни необходими, за да (i) осъществим контакт с Вас във връзка с направената от Вас заявка за регистрация; (ii) да Ви регистрираме за избрания от Вас курс на обучение; и (iii) да осъществяваме обратна връзка с Вас по повод Ваши рекламации и отказ от заявката за регистрация. Ако поръчвате от името на търговец, може да добавите неговата фирма и ЕИК. Данните ни трябват с цел сключването на договора и издаване на фактура.

Ние пазим данните от Вашите заявки при нас за времето, в което се провежда курса на обучение, за който сте се регистрирали. Когато сте наши редовни клиенти, ние може да пазим при нас и история на Вашите участия в курсовете на обучение, предлагани в Интернет страницата, с цел да Ви предлагаме по-добри ценови предложения при следващи поръчки и с оглед евентуални правни претенции, но за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.

За целите на нашето счетоводно отчитане, при извършване на плащане и издаване на фактура, ние използваме Вашите имена, адрес и ЕГН (когато издаваме фактура в качеството Ви на физическо лице) съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Съхраняваме фактурите и данните Ви за тези цели на основание и за сроковете, определени в чл. 12 от Закона за счетоводството.

В случай на правен спор или във връзка със защита на правата и интересите на Физиогнозис и/или при наличие на законово задължение е възможно да съхраняваме (част от) данните Ви и за по-дълъг срок от посоченото по-горе, до приключване на съдебното производство, защитата на интересите ни или изпълнение на законовите изисквания.

Молим да имате предвид, че без изброените данни ние не бихме могли да осъществим контакт с Вас, да осъществим регистрацията Ви, да спазим наши договорни и законови задължения във връзка с търговските гаранции и издаването на фактури, да Ви предложим по-добри търговски условия и да улесним ползването на Интернет страницата.

Допълнително и доброволно предоставени от Вас лични данни, извън изисканите от нас, не се съхраняват и не се обработват по никакъв друг начин, като се изтриват по най-бързия начин.

Курсове на обучение, организирани от трети лица

Когато изпращате заявка за записване в курс на обучение, който е обявен на Интернет страницата, но е организиран от трето лице, ние получаваме следните Ваши лични данни: име, фамилия, телефон, имейл адрес и желан курс на обучение. Организаторите на курсовете на обучение определят защо и как да се използват Вашите лични данни и за това те са администратори на личните Ви данни. Ние, като обработващи личните Ви данни в този случай, следваме указанията на организаторите на курсовете за обучение относно обработването на личните Ви данни и сроковете на тяхното съхранение. Информация как организаторите обработват личните Ви данни трябва да получите от тях като се запознаете с техните политики за защита на личните данни.

Функциониране на Интернет страницата

Интернет страницата ни използва логове свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие, сървърни логове и др. Една част от тях могат да съдържат информация като IP адрес, URL, браузър, устройство. Във всички случаи такава информация се съхранява от хостинг компанията – superhosting.bg, с която сме в договорни отношения, по начин, който да затруднява Вашето идентифициране.

Интернет страницата може да съдържа връзки към други интернет страници. Ние нямаме контрол върху тяхното съдържание и взетите от тях мерки за защита на личните данни. Ето защо, ние не носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте при тяхното посещение на лицата, които ги администрират.

Facebook и YouTube

За да популяризираме нашата дейност използваме следните социални мрежи:

  • Можете да ни намерите и във Facebook.Ние не получаваме никаква информация за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. За повече информация вижте политиката за лични данни на Facebook.
  • Можете да ни намерите и в YouTube на Google, където ще Ви информираме за нашата дейност. Във връзка с данните, които тази платформа обработва можете да се запознаете с тяхната политиката за защита на личните данни тук.

В тези платформи ние бихме могли да публикуваме снимки и/или видеоматериали от провежданите от нас или с наше участие обучения. Снимките и видеоматериалите ще бъдат изготвяни по време на провеждане на обученията и ще бъдат публикувани в нашите канали с цел популяризиране на дейността ни и информация само с Вашето изрично предварително съгласие. Вашето съгласие може да оттеглите по всяко време и не ще съхраняваме тези Ваши изображение за срока на съгласието.

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

При регистрация за курс на обучение при нас ние обработваме Вашите лични данни въз основа на договорните ни отношения с Вас. Ваши данни във връзка с историята на Вашите заявки ние пазим и на основание нашия легитимен интерес да Ви предлагаме по-добри ценови предложения в качеството Ви на наши редовни клиенти.

Данните Ви във връзка с издаването на фактури, ние обработваме и съхраняваме с оглед нашите законови задължения съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

Личните Ви данни, които получаваме при заявка за записване на курс на обучение, организиран от трети лица, ние получаваме и обработваме на основание нашия легитимен интерес да изпълним договорните си задължения към организаторите на избрания от Вас курс, в качеството ни на техни партньори.

Наш легитимен интерес е да получим Вашата лична информация, автоматично събрана от използването на Интернет страницата, за да Ви осигурим ползването на всички функционалности на Интернет страницата и сигурност при неговото ползване.

Вашите снимки и видеоизображение ние получаваме и разпространяваме в нашите канали в социалните платформи Facebook и YouTube на основание Вашето изрично предварително съгласие.

ДОСТЪП НА ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА-ПОЛУЧАТЕЛИ

Хостинг услугите за Интернет страницата се осъществяват от superhosting.bg, които са наш обработващ данните в този случай. Те имат достъп до Вашите данни въз основа на договор за обработка на данни, надлежно сключен с нас. Това гарантира, че Вашите данни се обработват и за тяхната защита се полага същата грижа, каквато и от нас.

Ние не даваме достъп и не прехвърляме Вашите данни на трети лица, с изключение на посочените в тази политика наши партньори, които ни съдействат технически да осъществяваме връзка с Вас и да Ви предоставяме нашите услуги (като например superhosting.bg и Google).

Ако е законосъобразно и действително необходимо за решаване на съответни специализирани въпроси от взаимен интерес, може да предоставим Ваши данни и на нашите правни, ИТ или други консултанти за конкретен случай, за определено време, необходимо за осъществяване на консултацията.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

Физиогнозис не прехвърля Ваши данни извън рамките на ЕС и/или Европейското икономическо пространство. Сървърите на Интернет страницата също се намират на територията на България.

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която ни предоставяте е защитена. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване на информация, ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки за защита на информацията, която получаваме.

ВАШИТЕ ПРАВА

При условията, предвидени в Общия регламент за защита на данните и другите приложими нормативни актове, Вие имате право да поискате от нас информация за Вашите лични данни, копие, достъп до, коригиране на или изтриване на Вашите лични данни, както и ограничаване на обработването, което се отнася до Вас. Можете да правите възражения срещу обработването на данните. Имате право на информация и коментар относно автоматизираното обработване на Вашите данни, в случаите, в които и ако използваме такова, за което ще бъдете надлежно уведомени.

За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни на следния имейл адрес: info@physiotherapy.bg, или като използвате контактната форма в Интернет страницата в “Контакти”. При подаване на искането посочете Вашите имена и адрес, в какво се състои искането и каква е предпочитаната от Вас форма да получите исканата от нас информация. Искане може да подадете и писмено лично в нашия офис на адрес: София – 1700, ул. Борис Арсов, 12 – партер, магазин 2, или по пощата. Ако използвате пълномощник, той/тя трябва да представи пълномощно. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да сме сигурни, че информацията ще бъде предоставена на Вас и по този начин да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/).

ИЗМЕНЕНИЯ

Тази Политика е последно актуализирана през м. юли 2020 г. Можем да правим изменения в нея, за да спазим приложимия закон за защита на данните. Всяко изменение в Политиката ще се прилага от датата, на която е публикуването на Интернет страницата.