Никола Йевтич

MSc

Никола е роден в Крушевац  (Сърбия), през 1986 г.. Той завършва гимназия с медицински профил през 2005 г.. Придобива диплома за  Кинезитерапевт през 2011 във факултета по физическо възпитание и спорт в Нови Сад. Той завършва своята магистратура с успех 9.50 и придобива степента магистър по физическо възпитание и спорт. Записва докторантура  през 2013-та в същия факултет.

Никола  е демонстратор по предметите   „Кинезитерапия“ и „Професионална практика на кинезитерапията“ в периода от 2009 до 2010 във Факултета по Физическо възпитание и спорт. В същото време придобива опит в Спортното училище “Футог“, в областта на подобряване на двигателните умения на децата в предучилищна възраст. Целта на този подход е да се установи подходящ растеж и развитие чрез прилагане на коригиращи упражнения.

След още една година работа във факултета като асистент по предмета „Кинезитерапия“,  в периода 2011- 2012, Никола заминава за  Германия  в клиниката на  Катерина Шрот – Асклепиос, където специализира метода за триизмерна  корекция на  сколиоза и кифоза, наречен Шрот. След неговото завръщане от Германия той започва прилагането на придобитите професионални знания в Шрот метода на пациенти със сколиоза. През 2014 той започва да работи в Ортопедичния център „Орто МД“ като Шрот терапевт а през 2015 основава  Сколио Център. От февруари 2015 той е асоциран преподавател във факултета по Кинезитерапия в Сплит, Хърватия, по предмета Кинезитерапия.

От Април, 2016 Никола Йевтич е сертифициран регионален Шрот инструктор.

Образование
 • 2009 г. участва и представя изследователска статия на Международната студентска конференция „Спорта като начин на живот“ в Университета Masarykova в Чехия.
 • 2009 г. представя изследователска статия по време на Конгреса на антропологичното дружество на Сърбия в Пролом Баня. Участва в 13-тия симпозиум за спортно и физическо възпитание на младежта в Охрид, Македония, и представя своята научна разработка.
 • 2010, участва в 14-ия симпозиум за спортно и физическо възпитание на младежта в Охрид.
 • 2010, преминава курс по мануална терапия с елементите на спортния масаж в Свободния университет в Нови Сад. Завършва курс по английски език в международното езиково училище „Sprachcaffe“ в Малта.
 • 2012 г. завършва специализация в „ASKLEPIOS, Katharina – Schroth Klinik“ в Германия и придобива степен Шрот терапевт.
 • 2013 г. представя научен доклад на Конгреса на антропологичното дружество на Сърбия в Нови Сад, Сърбия.
 • 2013 г. подновява лиценза си на Шрот терапевт в ASKLEPIOS, Katharina – Schroth Klinik.
 • 2013 г.-2014. участва като член на изследователския екип по проекта IPA, озаглавен „Подобряване на способностите за тестване на състоянието на стойката и гръбначния стълб – SpineLab“.
 • 2014 г. подновява лиценза си на Шрот терапевт в ASKLEPIOS, Katharina – Schroth Klinik.
 • 2014 г. премина курс на обучение за Spinal Mouse и Contemplas.
 • 2016 г. завършва специализация в „ASKLEPIOS, Katharina – Schroth Klinik“ в Германия и придобива степен Шрот инструктор.