Зденка Сефман

От 1976 до 1978 се обучава като физиотерапевт в Университета в Любляна. През 1979 преминава квалификационен курс за ментор. Между 1990 и 1991 се обучава като специалист по неврофизиотерапия в университета Едвард Кардел в Любляна. От 2001 е дипломиран физиотерапевт от Университета в Любляна. Има широки познания по ортопедия и травматология, неврология, рехабилитационна физиотерапия, мануална терапия, ергономия, PNF, методи на Бобат и Войта, функционална електростимулация.

В периода 1979 – 2001 Зденка Сефман работи като ортопед-невролог в клиника Гибанйе в Любляна (gibanje.si), където третира основно с пациенти с неврологични проблеми, но също и пациенти с ортопедични заболявания и травми. Участва в управлението на клиниката и организацията на работния процес. Същевременно организира и преподава в курсове в различни европейски държави – Словения, Босна, Македония, Черна гора, Сърбия, Полша. През септември 2001 започва частна практика в същата клиника.

От 1994 до 2000 Зденка Сефман се подготвя за ПНУ асистент (IPNFA assistant). Между 2000 и 2005 асистира на 5 основни курса и 5 курса за напреднали. През 2005 става ПНУ инструктор (Basic IPNFA Instructor). От декември 2009 е ПНУ Инструктор за напреднали (Advanced IPNFA Instructor).

През 2006 организира и домакинства Редовната Световна Среща на Международната ПНУ Асоциация (General world meeting IPNFA 2006). Говори словенски, сърбо-хърватски, английски и немски.