СИРИАКС

Система за прецизна диагностика и неоперативно лечение на мекотъканни увреди и увреди на гръбначния стълб

Ортопедичната медицина по метода на Д-р Джеймс Сириакс е система за прецизна диагностика и неоперативно лечение на мекотъканни увреди, както във всички периферни стави на човешкото тяло, така и на структурите на гръбначния стълб. В лечението на мекотъканни увреди се включват лигаментите, сухожилията, мускулите, но и увредите в шийния, торакалния и лумбалния дял на гръбначния стълб.

Д-р Сириакс, „Айнщайн на ортопедичната медицина“ е създател на стойностната диагностична и терапевтична система в ортопедичната медицина, която във времето също е обект на еволюция. Някои хипотези при диагностиката с времето са били опровергани, а други са били потвърдени от качествени изследвания, а други се нуждаят от повече научни изследвания за потвърждаване на обективността им. Някои от техниките за лечение са били изоставени и вече не се използват, а други са оптимизирани значително. Модерната ортопедична мускулно-скелетната медицина е много силна диагностична и терапевтична концепция, която не е „стои сама“, нито е „гуру концепция“. Тя е отворена система, съвместима с някои други гледни точки и подходи в областта на мускулно-скелетната медицина (напр. McKenzie, Мейтланд, Mulligan), но концепцията за модерна ортопедична мускулно-скелетната медицина Сириакс осигурява правилния път за всички терапевти, чиято професионална област е диагностиката и лечението на мекотъканни увреди и дисфунции на гръбначния стълб.