ПНУ
Проприоцептивно нервномускулно улеснение

Развит през 1940-те години като подход за лечение на неврологични пациенти Проприоцептивното неврно-мускулно улесняване (ПНУ) е една от „старите” концепции във физиотерапията третираща всички видове дисфункции на нервно-мускулната система. Революционно за неговото време Д-р Кабат развил лечебна концепция базирана на научи открития. Главната идея на ПНУ концепцията е улесняването на функцията чрез създаване на сензитивен фон за по-добър моторен контрол. Концепцията предлага възможности на терапевтична въздействие както върху активността така и на ниво структура на тялото. Въпреки че някои прилежащи предположения по това време не могат да бъдат доказани (все още), променили са се или трябва да бъдат погледанти от различна перспектива, ПНУ е успял да оцелее. Главната причина за това е неговия крайъгълен камък, ПНУ философията, основните принципи, ПНУ техниките и формата на ПНУ моделите, рамка за изключително много странен и гъвкав набор от методи. Те позволяват на терапевта да интегрира новите открития без да се отдалечава от основните идеи. За много терапевти ПНУ е директна употреба на ПНУ моделите (диагонали за долен крайник при проблеми в долния крайник и диагонали за горен крайник при проблеми в горния крайник и т.н.). Но ПНУ може да предложи много повече. Тази презентация е фокусирана върху един от аспектите на ПНУ концепция: използването на ирадиацията като индиректен метод на лечение.

Курсовият цикъл, за практикуващи, включва общо 5 нива, като в различните нива на обучението се акцентира на различни аспекти от нерво-мускулното повлияване.

PNF 1 / 2 основен курс!

Обикновенно разделен в две части по 5 дни. С оглед развиването на практически опит за практическо прилагане, както и вклщчване в по-горните нива за напреднали, максимално допустимият интервал, между тях е 2 години

Описание на курса:Представяне на ПНУ концепцията – философия, основни принципи и процедури, ПНУ техники и модели, упражнения на постелка, анализ и трениране на ходенето, ICF, моторен контрол и моторно обучение свързани с ПНУ. Пациентските демонстрации, осигуряват на участниците нагледно приложение на всички „инструменти“ от метода на Херман Кабат и Маги Нот и най-вече, как да планират терапията си както в краткосрочен ( единична процедура) така и в дългосрочен план. През втората част (6-10 ден), участниците,ще имат възможност да работят с истински пациенти под вещото ръководство на инструктора на курса!

Участници:Дипломирани Физиотерапевти, Ерготерапевти, кинезитерапевти и рехабилитатори, лекари. Всички други здравни специалисти, също могат да учасват, като получат сертификат за участие със съответния хорариум.

Облекло: необходимо е удобно работно облекло и обувки

Хорариум :  75 учебни часа

Правила за курса: 1. Отсъствие от 4 учебни часа се допуска за целия 10-дневен период на курса.

2. Част 2 (6-10 ден) трябва да се завърши не по-късно от 24 месеца след част 1!