Jakub Medrala, Wroclaw, Poland

Anatomic and Palpation

Jakub Medrala

Якуб работи като физиотерапевт от юни 2009 г. До днес той е събрал много опит в областта на ортопедичната и неврологичната физиотерапия. Собственик е на VITALMED – клиника за физиотерапия и остеопатия във Вроцлав, Полша. Между 2010-2013 работи като университетски преподавател в Академията за физическо възпитание във Вроцлав, преподавайки неврология, кинезиология и моторен контрол. Понастоящем неговите области на изучаване и преподаване са анатомия и палпация, PNF и остеопатия.

 

– 2012 – Международен PNF терапевт

– 2012 – Мануален терапевт

– 2013 – IBITA Бобат терапевт

– 2018 – Международен асистент в PNF концепцията признат от IPNFA

– 2018 – Студент 5-та година в международния колеж по остеопатия Flenders