Матиас Шулте

Матиас Шулте, IPNF инструктор, инструктор по мануална терапия

Матиас се дипломира като физиотерапевт през 1993 г. Четири години по-късно преминава 6-месечно обучение в университета Валехо, САЩ. От 2013 г. е магистър (MSc) по Неврорехабилитация от университета „Данубе“ в Кремс, Австрия. През 2008 г. става IPNFA Basic Course Instructor, а от 2012 г. е IPNFA Advanced Course Intructor. От 2010 г. е инструктор и по мануална терапия. Провеждал е обучения в Полша, Словения, Германия, Южна Корея, Япония, Бразилия.