Синиша Познич

  • 2000: Колеж на здравните науки – бакалавър по физиотерапия
  • 2003: IPNFA сертифициран терапевт
  • 2004: IPNFA асистент
  • 2016: Факултет по здравни науки – Магистър на науките

Допълнителни професионални компетенции: Сертифициран ОМТ (Kaltenborn/ Evjenth Concept), Клинична невродинамика, Третиране на болката, Сертифициран McKenzie терапевт

Професионален опит: 17 години болничен стаж в Клиника по неврология, отделение по Физиотерапия и рехабилитация, Хирургична клиника, клиничен ръководител на студенти по неврологична рехабилитация