Михалис Погиацис

 • Бакалавър по кинезитерапия НСА „Васил Левски“ София, България, 2005 г.
 • Магистър кинезитерапия в педиатрията НСА „Васил Левски“ София, България, 2010 г.
 • Учител на отдела на развитие на човешките ресурси в Кипър, 2010 г.
 • Оценител според ICF класификация отдел за социално включване на хората със инвалидности в Кипър, 2013 г.
 • Инструктор по ICF класификация отдел за социално включване на хората със  инвалидности в Кипър, 2015 г.

Опит

 • работа в областта на физиотерапия от 2007 г. насам
 • нервно и ортопедични пациенти ,работа във Фондация „Теотокос“ от 2007 г. насам
 • оценка на функционалност и инвалидност според ICF
 • практикуване snoezelen
 • физиотерапия с неврологични пациенти предимно
 • организиране на различни обучителни програми

учител в LC образователен център

 • предоставяне на курсове в областта на физиотерапия като безопасно пренасяне, и преместване на възрастни хора, хора със специални нужди, биомеханична поза и как да я използваме, основните принципи на работа с хора с увреждания
 • оценител по ICF 2013
 • инструктор по ICF от 2015