Кинематик тейпинг

Приложение на еластичен тейп съгласно принципите на изследване и терапия на Ортопедичната мануална терапия (ОМТ)

Д-р Кензо Касе е пионерът на приложението на еластичния тейп в съвременната физиотерапия. Мускулно-скелетните проблеми при спортисти и неспортуващи хора започнаха да се подобряват по-бързо, по-ефективно и резултатът от лечението се запазваше по-дълго след появата и приложението на елстичния тейп. Откриването и развитието на еластичния тейп, приложението му и интегрирането в съвременната ортопедична мануална терапия (ОМТ) даде тласък на концепцията Кинематик тейпинг. Концепцията не използва принципите на приложната кинезиология

Кинематик тейпингът комбинира предимствата от приложението на тейп и по специално еластичен тейп в съчетание с принципите на функционалното изследване и терапия в мануалната медицина. Коминирането на тези принципи води до повишена ефективност на приложените апликации на кинематик тейпинг.

Аналогично на ОМТ в Кинематик тейпинг методът са интегрирани следните 5 основни стълба:

 1.  Клинчино мислене/разсъждение. Адекватно приложен анализ и съставяне на обективна хипотеза за откриване източника на болка и дисфункция, причиняваща неврологична дисфункция и/или мускулноскелетната дисфункция при пациента.
 2.  Тестуване. Приложение на обективни, валидни и адекватни тестове, насочени към откриване източника на болка, аналогично на тестуването в ОМТ.
 3.  Съчетание на апликации от кинематик тейпинг с пасивни мобилизационни/ манипулационни техники от мануалната терапия, както и активни упражнения.
 4.  Функционално приложение за най-слабите звена в нервно-мускулноскелетната верига, като след всяка апликация се прилага ретестуване на проблема.
 5.  Приложението на кинематик тейпинг трябва да намали болката, да подобри обема на движение в дадена става например, да подобри контрола върху движението

Какви са целите на приложение на кинематик тейпинг?

 

 1.  Подобрение на артериалния кръвоток (предложен за първи път в кинезиотейпинг метода), както и стимулация на лимфния дренаж (предложен за първи път в кинезиотейпинг метода).
 2.  Стимулиране на мобилизацията на сраствания след оперативни белези и др.
 3.  Релаксация на хиперактивни мускули.
 4.  Намаляване и превенция на болезнеността и раздразнението в мускула.
 5.  Улесняване на възстановяването на мускула
 6.  Намаляване на болката в дадена става, чрез ограничаване на движенията, провокиращи болка
 7.  Увеличаване на безболезнения обем на движение
 8.  Улесняване на безболезнения обем на движение при възстановяване от неврологични заболявания

Инвентор на Кинематик тейпинг метода е физиотерапевта Джон Лангендоен.

Джон е преподавател по мануална терапия концепция Mейтланд (https://www.imta.ch/en/teachers/). Спортен физиотерапевт на корейския национален отбор по футбол по време на световните първенства през 2002 и 2006г. Физиотерапевт на руския национален отбор по хекей на лед 2005-2010г, Националният отбор на Иран по футбол 2009-2011, Мароко 2011-2012